Tel: (212) 539 27 27 Email: info@bogazicitemelliseleri.com

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİ'nde

Eğitim almanın avantjaları


Boğaziçi Temel Liselerinin Avantajları

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrencilerin bireysel ders çalışma zamanları daha fazladır:

Temel lisedeki öğrencinin; hafta içi gündüzleri okul, akşamları dershane etüdü, hafta sonları ise dershanede yoğun programları olmayacaktır. Öğrenci, Temel lisede hafta içleri ”hem dershane hem okul” programını birlikte görecek, böylece bireysel ders çalışmaya daha fazla vakit ayıracaktır.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler sınavlara hazırlık için dershane eğitimine ihtiyaç duymazlar:

Dershaneler okuldan geri kalan zamanlarda öğrenciyi sınava hazırlamaya çalışır. Temel lisede böyle bir problem yoktur. Ders programı içerisinde üniversiteye hazırlık dersleri ve okul programı birlikte verilmiştir. Temel lisede, öğrenci tam gün eğitim göreceği için bu iki program en verimli şekilde uygulanacaktır.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler daha fazla deneme sınavına gireceklerdir:

Dershane sisteminde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularının tamamı yeniden anlatıldığı için çok sık sınav yapılması mümkün olamıyordu.
Temel lisede ise o hafta anlatılan konularla ilgili her cumartesi “PERFORMANS DEĞERLENDİRME SINAVI” yapılacak ve böylece öğrencinin eksiği daha çabuk tespit edilerek bu eksiklikler zaman kaybetmeden giderilecektir.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler daha fazla ders göreceklerdir:

Dershane sisteminde okul programı nedeniyle dershaneler öğrencilere haftalık 12-18 saat ders verebilmektedir.
Temel lisede ise üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler hafta içi günde 8 dersten haftalık toplam 40 saat ders göreceklerdir. Ayrıca dersten sonra öğrencilerin bireysel soru çözüm saatleri ve bire bir özel ders imkanları da olacaktır.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler sınıf mevcudu daha az olan dersliklerde eğitim göreceklerdir:

Üniversiteye hazırlık eğitiminin, hafta sonlarında yoğunlaşması sebebiyle dershanelerde sınıf mevcutları 24-28 kişi olmuştur. Okullarda ise sınıf mevcudu 40 kişi civarındadır. Özellikle bazı okullarda ise sınıf mevcudunun 55-60 kişi olduğu bilinmektedir.
Temel lisede ise sınıf mevcutları 15-18 kişi olacaktır. Böylece öğrenciler daha etkili ve daha iyi şartlarda ders dinleme imkanına ulaşacaklardır.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler anlamadıkları her konuda gerekli desteği alırlar:

Okullarda mevcut şartlardan dolayı öğrencilerin, yapamadıkları soruları veya anlayamadıkları konuları öğretmenlere danışması pek mümkün olamamaktadır. Temel lisede, öğrenciler anlaşılamayan veya yapılamayan sorular için öğretmenleri ile rahat bir şekilde iletişime geçerek, bireysel soru çözüm saatlerine katılıp, gerektiğinde bire bir özel ders yaparak bu eksikliği kapatırlar. Öğretmenler ihtiyaç halinde anlaşılmayan konularla ilgili sınıflarına ek ders yaparlar.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİNDE okuyan öğrenciler daha fazla rehberlik hizmetinden faydalanabilirler:

Okul mevcutlarının kalabalık olması nedeniyle rehberlik hizmetleri sağlıklı yürütülememektedir. Temel lisede ise rehberlik hizmetleri tam olarak yerine getirilmektedir. Öğrenciyi iyi analiz ederek ders çalışma verimini arttırmak ve bir öğrencide hedef oluşturup bu doğrultuda hareket etmesini sağlamak, temel lisede rehberlik biriminin temel amacıdır.

BOĞAZİÇİ TEMEL LİSELERİ’nde Eğitim içeriklerini inceleyin..

Ön kayıt için acele edin, erken kayıt avantajlarından yararlanın..