E Okul 1 Sınıf Kayıt Erteleme Nasıl Yapılır?

Öğrencinin e-kayıt sonucunu e-okul.meb.gov.tr sitesinden öğrendikten sonra okul müdürlüğüne giderek 1.sınıf kayıt erteleme dilekçesini vererek kayıt erteleme yapabilirsiniz. 1 sınıfa kayıt erteleme nasıl yapılır? 72-20 aylık çocukların 1. Sınıfa başlaması zorunludur. Bu yaş aralığındaki çocuklar için rapor alıp 1.

İlkokul 1 sınıf kayıt erteleme nasıl yapılır?

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler. 69-70-71 aylık olan çocukların velisinin talebi üzerine ilkokul birinci sınıf kaydı bir yıl süre ile ertelenebilir.

1 sınıf kayıt erteleme raporu nereden alınır?

Dinçer açıklamasında “66 aylık veya 66 aydan büyük çocuğunu ilkokula göndermek istemeyen veli Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere başvuracak. Sağlık raporu almayacak, bunun adı sağlık raporu değil. Aile hekimlerinden ya da özel hastanelerden gelen raporları kabul etmeyeceğiz.” dedi.

1 sınıf ertelenir mi?

72-20 aylık çocukların 1. Sınıfa başlaması zorunludur. Bu yaş aralığındaki çocuklar için rapor alıp 1. Sınıfı bir sene ertelemek mümkün değildir.

Okula başlama nasıl ertelenir?

66-68 ay arası çocuklar velinin yazılı talebi ile 1. Sınıfa kayıtları yapılırken, 69-71 aylık olanlar ise yine velinin yazılı talebi doğrultusunda kayıtları ertelenebilmektedir.

You might be interested:  Türkiye'De Okul Öncesi Eğitim Programı Ne Zaman Başladı?

Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı?

Sağlık ya da benzeri bir sebeple çocuğunuzun okula kaydını ertelemek istiyorsanız ilkokul kayıt erteleme dilekçesi ya da okula kayıt yaptırmamak için dilekçe ile okul idaresine başvuru yapabilirsiniz.

Okula kayıt yapılmazsa ne olur?

Okula Kayıt Yaptırmama Cezası Hakkında

Çocuğunu okula göndermeyen veliye, çocuğun okula devam etmediği her gün için 15 TL. idari para cezası kesilir. Bu cezaya rağmen çocuğunu okula göndermemeye devam eden ya da göndermeme nedenlerini okul yönetimine bildirmeyen veliye 500 TL. idari para cezası kesilir.

İlkokul 1 sınıfa göndermemek için ne yapmalı?

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Okula başlayamaz raporu nasıl alınır?

Bu rapor tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ olması gerekiyor. Bu raporla RAM’a başvuru yapılabiliyor. Eğer başvuru gerekçeniz haklı görülüyorsa çocuğunuzu bir yıl daha anasınıfına gönderebilir yada okula başlamasını erteleyebilirsiniz.

İlkokul birinci sınıf kaç aylık?

Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 – 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

72 ayda okula gitmek zorunlu mu?

Çocukları 60-66 ay arasında olan veliler bir sağlık raporu almadan yazılı başvuru ile çocuklarını ilkokul birinci sınıf yerine okul öncesi eğitime başlatabilecek. Ancak 66 ayı dolduran veya yılsonuna kadar dolduracak çocuklar ise okula başlamak zorunda.

You might be interested:  Okul Puanı Başarı Sırasını Ne Kadar Etkiler?

1 sınıfa hazır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokulların 1. sınıflarına okulların başladığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran tüm çocuklar otomatik olarak kaydediyor. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklar da velisinin dilekçe vermesiyle 1. sınıfa başlayabilir.

72 aylık anaokuluna gidebilir mi?

Ana sınıflarına kayıt dönemi ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır. Bu hükme göre kayıt yaptıracağınız senenin Eylül ayının sonu itibari ile 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır. Boşluk kalması halinde 45 – 56 ay arasında ki çocukların kaydı da yapılabilir.

RAM raporu çocuğun geleceğini etkiler mi?

Eğitim alabilmek için çıkaracağım raporlar ileriki yıllarda sorun teşkil eder mi? Devlet hastanesi ve rehberlik araştırma merkezinden alınan raporlar çocuğunuzun özel eğitim alabilmesiyle alakalı olup iş ya da askerliğe mani değildir.

72 aylık bebek kaç yaşında olur?

7 yaş İlköğretim 1. sınıfa 72 ayını (6 yaşını) dolduran çocuklar başlar.

RAM kararı ne demek?

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda, destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen özel gereksinimli bireyler için düzenlenen bir rapordur.