Kaynaştırma Eğitiminde Okul Personeli Ekibi Içinde Kim Yer Alır?

Kaynaştırma eğitiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ekipte yer alan bireylerin işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. Kaynaştırma ekibinde yer alan bireyler; sınıf öğretmeni, okul yönetimi, rehber öğretmen, aile ve yardımcı öğretmendir.

Kaynaştırma eğitiminde görev alan personeller kimlerdir?

Kaynaştırma eğitiminde görev alan personel; Özel eğitim alanına, öğrenmeye, öğretmeye, yardım yapmaya, sorumluluk almaya hazır ve istekli olmalıdır. Sabırlı ve sakin olmalıdır. Tutarlı, kararlı, dengeli kişilik yapısına sahip olmalıdır.

Kaynaştırma öğrencilerinin programını kim yapar?

CEVAP : Okul rehberlik servisi, RAM temsilcisi veya BEP Geliştirme Birimi üyeleri ile birlikte ailelere; kaynaştırma eğitiminin yetersizliği olan öğrenciler ile sınıftaki diğer öğrencilere kaynaştırma eğitiminin faydaları konusunda bilgilendirme ve ikna toplantıları yapılır.

Ilkokullarda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri hangi kurum belirler?

MADDE 25 – (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır.

Kaynaştırma raporu kimlere verilir?

Kaynaştırma raporu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belgedir.

You might be interested:  Tutanak Nasıl Yazılır Okul?

Kaynaştırma Öğrencisini kim belirler?

İncelemeler sonucu kaynaştırma eğitim uygun görülürse BEP (Bireysel Eğitim Planı) Geliştirme Birimi, öğrencinin gereksinimlerini belirler ve ona uygun bir plan hazırlar. Bu işlemlerin ardından çocuk, uygun görülen bir okula yerleştirilir. Burada rehberlik incelemeleri de devam eder.

Kaynaştırma eğitim ortamları nelerdir?

Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir. Özel eğitim gerektiren çocuk okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi alabilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programını kim hazırlar?

Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur.

Kaynaştırma öğrencisi kime denir?

Kaynaştırma öğrencisi, özel eğitime ihtiyacı bulunan bireylerin kendi akranları ile birlikte eğitim ve öğretim görmesine imkan tanıyan bir sistemdir. Bir diğer ifade ile kaynaştırma öğrencisi engelli ve engelli olmayan bireyleri yan yana getirmektedir.

Kaynaştırma öğrencisine nasıl davranmalı?

Kaynaştırma eğitimi okulda olduğu kadar, okul dışı ortamlarda da sürdürülmeli, kesintiye uğratılmamalıdır. Her aşamada kaynaştırma öğrencisini öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.

Kaynaştırma öğrencisine sınav nasıl yapılır?

* Fiziksel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisinin sınavı yazılı yerine sözlü yapılabilir ya da bilgisayar kullanarak (eğer biliyorsa) soruların cevabını yazması sağlanabilir. * Yazı yazmayı bilmiyorsa, ayrıca konuşamıyorsa da davranışları gözlenerek değerlendirme yapılabilir.

Ilkokul kaynaştırma öğrencisi sınıfta bırakılır mı?

Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Yönetmelik maddesinde de yer aldığı üzere sınıf tekrarı yaptırılacak öğrencinin velisinin yazılı talebi şartı aranmaktadır.

You might be interested:  E Okul Ne Zaman Kapanacak 2021?

Kaynaştırma öğrencisine her dersten BEP hazırlanır mı?

Öğrencinin yetersizliğine bağlı olarak motor becerileri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden hangilerinden muaf olacağına karar verilir. Akademik beceriler gerektiren derslerden ihtiyacı olmaması durumunda ayrıca BEP Planı düzenlenmez.

RAM raporu kimlere verilir?

RAM RAPORU NEDİR? Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda, destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen özel gereksinimli bireyler için düzenlenen bir rapordur.

RAM raporu e okulda nasıl gözükür?

Ram Raporu E Okulda Nasıl Gözükür? Bu rapor E-okul sistemi üzerinden de görüntülenebilmektedir. Ancak detaylı bir bilgi akışı söz konusu değildir. Bu rapora sahip olan çocuklar E-okul sistemi bilgilerinin yanında ”Kaynaştırma Eğitimi Alıyor” yazısı yer alır.

Kaynaştırma öğrencisi üniversite sınavına girebilir mi?

Millî Eğitim Bakanlığının yapacağı değişiklikle hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunları, üniversite sınavına girebilecek.