Okul Aile Birliği Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.
Yeni açılan okullarda ise okul açılmasından en geç 2 ay içinde okul aile birliği genel kurul toplantısı yapılır. Toplantıya veliler toplantı tarihinden en az 15 gün öncesinden velilere yazılı olarak duyurulur.Okulun ilan panosuna asılır ve okulu internet sitesinden toplantının duyurusu yapılır. Genel kurul davet yazısı

Okul aile birliği toplantısında neler yapılır?

OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 • Açılış ve yoklama, toplantı yeter sayısının tespiti.
 • Okul Müdürü Hamdi KOCAKAYA’nın konuşması.
 • Açık oyla divan başkanı ve bir yazmanın seçilmesi.
 • Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görevleri Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi.
 • Öğretmenler okul aile Birliği toplantısına katılmak zorunda mı?

  Konusu eğitim ve öğretim olmayan her türlü toplantı ve faaliyetlere de mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenler ve personel resen katılmaya zorlanamaz. Bu toplantı ve faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınır.

  You might be interested:  8 Sınıf Okul Ne Zaman Açılacak?

  Okul aile Birliği Başkanı görev süresi kaç yıl?

  Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

  Okul aile Birliği hizmet alımı nasıl yapılır?

  Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri veya uzmanlık gerektiren işlerde okul aile birliği üyelerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır ” hükmü bulunduğundan okul aile birliği yönetim kurulunca okul yönetiminin yazılı olarak talep ettiği mal veya hizmetin alınması kararının yerine

  Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

  Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

  Okul aile Birliği kantin işletebilir mi?

  Okul aile birlikleri kiraladıkları büfe, kantin, salon, çay ocağı, açık alan vb. yerleri kendileri işletebilecekleri gibi üçüncü kişilere kiraya da verebileceklerdir.

  Öğretmen veli toplantısına katılmak zorunda mı?

  İky ye göre okulda yapılan toplantılara katılmak zorundasınız, tebliğ edilmemiş gerçi ama he rihtimale karşı bir rapor alsanız iyi olur. Resmi toplantılar mesai saatleri içerisinde yapılır en geç 2 gün önce tebliğ de edilmeli.

  Veli toplantısına katılmak zorunlu mu?

  MEB´in Okul-Veli iş Birliği konulu genelgesine göre; okullarda veli toplantıları yapılmak zorundadır.

  Veli Toplantısı kaç gün önceden duyurulur?

  (4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere duyurulur.

  Okulun yazışmalarını yapar kim yapar?

  Öğrenci İşleri Birimi

  Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

  You might be interested:  Okul 2. Dönem Ne Zaman Kapanacak?

  Okul aile birliği başkanı ne iş yapar?

  Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak. Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

  Okul aile birliği başkanları maaş alıyor mu?

  Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

  Okul aile Birliği üyeleri nasıl seçilir?

  Veliler; velisi bulundukları öğrenciyi okula kaydettirdikleri anda, Öğretmen ve idareciler ise birliğin bulunduğu okula atanıp bilfiil göreve başladıkları andan itibaren Okul Aile Birliğinin asli üyesi olurlar.

  Okul aile birliği para toplayabilir mi?

  Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.