Okul Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe yazma kuralları şunlardır; Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır
Okul Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır? Öncelikle öğrencinin okuduğu yani kaydının bulunduğu okulun adı başlık olarak en üste yazılır. Sonra öğrencinin okul bilgileri yani hangi sınıfta okuduğu ve öğrenci numarası (6/B sınıfı 689 nolu) şeklinde yazılır.

Bir okula nasıl dilekçe yazılır?

Öğrencinin okula gitmemek için geçerli olan sebebi kolay ve anlaşılır bir üslup ile dilekçeye yazılır. Yazılan dilekçe okul müdürlüğüne teslim edilir. Aynı şekilde çocuğunu okula göndermemek adına yazılan dilekçeler çocuğunu okula göndermek için de yazılır.

Üniye dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe; Türkçe yazım ve imla kurallarına uygun olmalı ve genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmadan özenli ve anlaşılır bir dil ile hazırlanmalıdır. Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır.

Dilekçe nasıl başlar?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

You might be interested:  2021 Okul Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Rektöre dilekçe yazılır mı?

Şikayetin Rektör Yardımcılığı Ofisleri hakkında olması durumunda ise, dilekçe doğrudan Rektörlüğe sunulmalıdır. Yazılan dilekçede şikayetin konusu detaylı olarak açıklanmalı, iddiayı destekleyici belgeler sunulmalı ve eldeki tüm dokümanlar paylaşılmalıdır.

Dilekçe türleri nelerdir?

Dilekçe türleri şunlardır:

 • · Okul dilekçesi.
 • · İş başvuru dilekçesi.
 • · Şikâyet dilekçesi.
 • · Banka dilekçesi.
 • · Öğrenci dilekçesi.
 • · Velayet dilekçesi.
 • · Temyiz dilekçesi.
 • · Tapu tescil dilekçesi.
 • Dilekçe nasıl yazılır maddeler halinde?

  Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Özellikleri, Örnekleri

  1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
  2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
  3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
  4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
  5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

  Dilekçe Nasıl Yazılır 2022?

  Dilekçe Nasıl Yazılır?

  1. Dilekçe düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır.
  2. Dilekçeler bilgisayar ortamında yada el ile kağıtlara yazılabilir.
  3. Dilekçe yazarken mutlaka mavi yada siyah renkli tükenmez kalem kullanılmalıdır.
  4. Dilekçelerde yazılan terimler belirli ve anlaşılabilir şekilde olmalıdır.

  Dilekçe nasıl yazılır hangi kalemle yazılır?

  Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

  Dilekçe sonunda ne yazılır?

  Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa ‘Gereğini saygılarımla arz ederim.’, Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ‘ İzninizi saygılarımla arz ederim’ gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

  Dilekçeler aşaması ne zaman tamamlanır?

  HMK Madde 136 Gerekçesi

  Davalının cevap dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesi üzerine, davacı da onbeş gün (“iki hafta” olarak yasalaşmıştır) içerisinde cevaba cevap dilekçesini verebilir. Davacının da buna karşı yine onbeş gün (“iki hafta”)içerisinde cevap hakkı bulunmaktadır.

  You might be interested:  Genel Öğretmenler Kurulu Okul Müdürünün Başkanlığında Ne Zaman Toplanır?

  Dilekçe nasıl takip edilir?

  Evrak teyit işlemleri ve Dilekçe Sorgulama işlemleri ” https://evraksorgu. meb.gov.tr/” adresi üzerinden yapılmaktadır.

  Dilekçe düzeni nasıl olmalı?

  Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

  Üniversite rektörlüğüne nasıl yazılır?

  işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Rektörlük’e şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Rektörlüğe şeklinde olmalıdır.

  Dilekçenin özellikleri nelerdir?

  Dilekçenin Özellikleri

 • Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 • İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 • Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 • Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 • Mutlaka imzalanmalıdır.
 • Dilekçe hangi durumlarda geçersiz sayılır?

  Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu Başbakanlık Genelgesinin; 1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.