Okul Dondurma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Okul dondurma nasıl olur

 • Neden öğreniminizi dondurmak istediğinizi anlatan bir dilekçe yazmanız gerekmektedir
 • Dilekçede yazılmış olan, dondurma sebebini destekleyen delil ve kanıtlar bulunmalıdır.
 • Belgeler başvuru zamanı bitmeden gerekli yerlere mutlaka ulaşmalıdır
 • 2 Hafta içerisinde öğrenim gördüğünüz üniversiteden dönüş yapılmalıdır.
 • KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ Üniversitenizin, ……………… Lisans Programında kayıtlı (okul no) öğrenciyim. Koronavirus salgınına bağlı olarak yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 2020-2021 Öğrenim Yılı Bahar Dönemi için kaydımı dondurmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
  Dilekçe nasıl yazılır sorusuna cevap olarak sırayla şu şekilde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz: 1. Kaydın dondurulması istenen üniversitenin ya da kurum yazılarak kuruma hitap edilir. Bu hitapta tüm harfler büyük olacak şekilde yazılır.

  Kayıt dondurma yazısı nedir?

  Kayıt dondurma işlemleri belirli bir sistem içerisinde, eğitim süreci başladıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazılır. Dilekçe içerisinde bahsedilen mazeretler için gerekli resmi belgeler ve evraklar temin edilir.

  Okul dondurma işlemi nasıl yapılır?

  Üniversitede Kayıt Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

  1. Üniversitenizin ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınız bulunması gerekmektedir.
  2. Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır.
  3. Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.
  You might be interested:  6.Sınıflara Okul Ne Zaman Açılacak?

  Kayıt Dondurunca ne olur?

  Kayıt dondurma işlemleri yapıldığı takdirde öğrenci için dersler başarısız olarak gözükmemekte ve kişinin okulu bitirdiği yarıyıl süreci daha az olmaktadır. Bunların yanı sıra her üniversite için öğrencilerin 2 senelik bir başarısızlık hakkı bulunmaktadır.

  Üniversite kayıt dondurma dilekçesi nereye verilir?

  Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir. Başvuru süreci geçmeden dilekçe ve mazeret belgeleri öğrenci işlerine ulaştırılır. Üniversite tarafından dondurma işlemine verilen cevap 15 gün içerisinde sonuçlanır ve öğrenciye geri dönüş sağlanır.

  Kayıt dondurma belgesi nereden alınır?

  Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için KUSIS’te Üniversite Yönetim Kurulu’na hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Öğrencinin durumu değerlendirilerek karara bağlanır. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, izin süresinin sonunda başka bir karar gerekmeksizin eğitimine devam eder.

  Üniversite kayıt dondurma ne zaman yapılır?

  2-Kayıt dondurma/izin başvurusu ne zaman yapılır? Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında dönem başlarında derslerin başlangıcını takip eden beş iş günü içinde yapılır.

  Üniversite dondurma süresi kaç yıl?

  Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

  Okul Dondurunca para ödenir mi?

  Bir akademik yıl için yapılan kayıt dondurma başvurularında, iki dönem için yapılması gereken öğrenim ücreti ödemesi, ilk kayıt dondurulan dönemde yapılır. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.

  Üniversite kayıt dondurma mazeretleri nelerdir?

  KAYIT DONDURMA GEREKÇELERİ:

  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

  You might be interested:  Bir Okul Açan Bir Hapishane Kapatır Kimin Sözü?

  Üniversite Dondurunca ne olur?

  Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz yada izinli olduğu dönemde sınavlara giremez.

  Izinli kayıt dondurma ne demek?

  Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

  Kayıt dondurma öğrenim süresinden sayılır mı?

  (4) Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz. (5) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz.

  Kayıt donduran öğrenci yatay geçiş yapabilir mi?

  – Kayıt dondurmuş veya kayıtsız statüde olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. – ÖSYM tarfından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ile yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.

  Üniversite kayıt dondurma tecili bozar mı?

  Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar:

  Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez. Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.