Okul Içi Gözlem Ve Uygulamalara Ne Yazılır?

Kurumda tertip, düzen, temizlik ve disiplin ile ilgili görevleri hakkında bilgi edinir. Kurum içi işleyiş hakkında gelen yazılar, mailler, personel ya da kurumdan yazılan yazılarla ilgili iş ve işlemleri gözlemler. Personelin iş bölümü ve izleme, rehberlik ve denetim görevi hakkında bilgi edinir.

Okul içi gözlem ve uygulamalar kaç saat?

Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması, haftada 4 (dört) saat ise ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır.

Aday öğretmen ne yapar?

Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır.

Her ne kadar ilgili yönetmeliğe göre ‘aday öğretmenlere yetiştirme sürecinden bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.’denilse de bir çok okulda aday öğretmenler derslere yalnız girmektedir. Aday öğretmenlere nöbet görevi de verilmektedir.

Form 4 b kaç tane doldurulacak?

Form 4-B danışman öğretmen tarafından bütün ders uygulamaları bittikten sonra genel değerlendirme amaçlı doldurulmaktadır. Formdan her dönemin sonunda birer adet doldurulup bir örneği danışman öğretmene bir örneği de dosyaya koyulmaktadır.

Aday öğretmen 3 değerlendirme ne zaman yapılır?

İkinci değerlendirme ikinci dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır. Üçüncü değerlendirme yıl sonunda danışman öğretmen, okul müdürü ve milli eğitim müfettişi tarafından MEBBİS üzerinden yapılır.

You might be interested:  Iek Hangi Okul?

Aday öğretmenlik nedir kaç yıl sürer?

Aday öğretmenlik 2 yıldan fazla olmayacak

Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

Aday öğretmenlerin maaşı ne kadar?

Aday Öğretmen Maaş,Ek Ders,Sınav Görevi

Göreve yeni başlamış olan sözleşmeli aday öğretmen maaşı 2021 yılı ikinci 6 ay maaşı 5250 TL’dir.

Aday öğretmenlik süresi en fazla kaç yıl?

MADDE 5- (1) Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur. (2) Yetiştirme Programı, Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Aday öğretmen hangi formları dolduracak?

2021 ocak öncesi

 • Kapak.
 • Türk Bayrağı (Renkli)
 • Atatürk resmi (Renkli)
 • İstiklâl Marşı (Renkli)
 • Form 1 Çalışma programı
 • Form 2 Haftalık faaliyet raporu.
 • Form 3 Ders izleme formu.
 • Form 4-A Ders içi gözlem formu.
 • Danışman öğretmen ne zaman puan verir?

  11. Altı ayın sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden İKİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır. 12. Oniki ayın sonunda Danışman Öğretmen, Okul Müdürü, Maarif Müfettişi veya Şube Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDİRME yapılır.

  Danışman öğretmen en az kaç yıllık olmalı?

  MADDE 10-(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhilen az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel

  Aday öğretmen dosyası ne zaman hazırlanır?

  Göreve başlanan haftadan sonra ki, İlk Pazartesinden itibaren geçerli olmak üzere; Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen tarafından haftalık olarak FORM-1 doldurulur.”

  Aday öğretmenin rapor hakkı kaç gün?

  aday memurun rapor hakkı vardır.tek hekimden yıl içinde 40 güne (bir seferde 10 günden fazla değil)kadar.heyette ise daha fazlasını alabilir.

  You might be interested:  15 Gün Okul Tatili Ne Zaman 2021?

  Aday öğretmenlik sınavını geçemeyen var mı?

  Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve Eğitimlerini tamamlamış olanlar eğitimlerden muaf olarak tekrar sınava tabi tutulur.