Okul Içi Gözleme Ne Yazılır?

Kurumda tertip, düzen, temizlik ve disiplin ile ilgili görevleri hakkında bilgi edinir. Kurum içi işleyiş hakkında gelen yazılar, mailler, personel ya da kurumdan yazılan yazılarla ilgili iş ve işlemleri gözlemler. Personelin iş bölümü ve izleme, rehberlik ve denetim görevi hakkında bilgi edinir.

Okul içi gözlem ve uygulamalar kaç saat?

Yetiştirme sürecinde aday öğretmenler, çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ‘ders izleme’ uygulaması, haftada 4 (dört) saat ise ‘okul içi gözlem ve uygulamalar’ yapacaktır.

Aday öğretmen dosyası diğer faaliyetler kısmına ne yazılır?

Ders Uygulaması: 90 saat– Haftada 3-4 Saat yazılabilir. Ders İzleme: 60 Saat — Kılavuza göre 2*30 olarak yazılmalıdır. Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar: 100 Saat haftada 4 saat 25 hafta olarak yazılmalıdır. Ayrıca alınan seminer ve kurslarda diğer faaliyetler kısmına eklenmelidir.

Aday öğretmen ne yapar?

Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır.

Her ne kadar ilgili yönetmeliğe göre ‘aday öğretmenlere yetiştirme sürecinden bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.’denilse de bir çok okulda aday öğretmenler derslere yalnız girmektedir. Aday öğretmenlere nöbet görevi de verilmektedir.

You might be interested:  2021 1 Dönem E-Okul Ne Zaman Kapanacak?

Form 4 b kaç tane doldurulacak?

DEĞERLENDİRME FORMU (FORM 4B)

Formdan her dönemin sonunda birer adet doldurulup bir örneği danışman öğretmene bir örneği dosyasına konacaktır.

Aday öğretmen 3 değerlendirme ne zaman yapılır?

İkinci değerlendirme ikinci dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır. Üçüncü değerlendirme yıl sonunda danışman öğretmen, okul müdürü ve milli eğitim müfettişi tarafından MEBBİS üzerinden yapılır.

Aday öğretmen dosyasında neler olmalı?

 • Devlet memurları kanunu 657.
 • Milli eğitim temel kanunu.
 • Yıllık takvim.
 • Öğretmen Kurulu Karar Örneği.
 • Zümre öğretmenler kurulu karar örneği.
 • Şube öğretmenler kurulu karar örneği.
 • Rehberlik hizmeti yürütme kurulu karar örneği.
 • Öğrenci davranışlarını izleme kurulu karar örneği.
 • Adaylık dosyası nedir?

  Aday öğretmenlik sürecinde tarafınızca hazırlanması gereken formlar bulunmaktadır. Adaylık dosyası aday öğretmenin yanından ayırmayacağı bir dosyadır. Öğretmenliğin ilk yılında yaptığınız çalışmaların raporu ve özeti durumundadır. milli eğitim müfettişine incelemesi için sunuyorsunuz.

  Aday öğretmen dosyası ne zaman hazırlanır?

  Göreve başlanan haftadan sonra ki, İlk Pazartesinden itibaren geçerli olmak üzere; Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen tarafından haftalık olarak FORM-1 doldurulur.”

  Aday öğretmenlik nedir kaç yıl sürer?

  Aday öğretmenlik 2 yıldan fazla olmayacak

  Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak.

  Aday öğretmenlerin maaşı ne kadar?

  Aday Öğretmen Maaş,Ek Ders,Sınav Görevi

  Göreve yeni başlamış olan sözleşmeli aday öğretmen maaşı 2021 yılı ikinci 6 ay maaşı 5250 TL’dir.

  Aday öğretmenlik süresi en fazla kaç yıl?

  MADDE 5- (1) Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programına tabi tutulur. (2) Yetiştirme Programı, Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenir.

  You might be interested:  2017 Okul Ne Zaman Tatil?

  Danışman öğretmen en az kaç yıllık olmalı?

  MADDE 10-(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhilen az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel

  Aday öğretmenin danışman öğretmeni ek ders alır mı?

  Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır. Resmi olarak yayınlanmasa da kulaktan kulağa söylene gelen dedikodular da mevcuttur.

  Aday öğretmen günde kaç saat okulda kalır?

  Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin adaylık süreci

  Aday öğretmenler, 384 saat okul ve sınıf içi, 90 saat okul dışı faaliyet, 168 saat hizmet içi eğitim faaliyetleri olmak üzere toplam 642 saatlik eğitimden geçecekler’ bilgisi verdi.