Okul Kaydı Nasıl Dondurulur?

Başvuru konusunda bilinmesi gerekenler ve istenen evraklarsa şöyle:

 • Öğrencinin kayıt dondurma dilekçesi ve geçerli mazeretini bildiren resmi belge ile öğrenci işlerine başvurması gerekiyor.
 • Sonrasında kurul öğrencinin başvurusunu değerlendirmeye alıyor.
 • Bir öğrenci en az 1 yarıyıl kayıt dondurma işlemi yapabiliyor.
 • Kayıt dondurulan dönemlerde öğrenci harç ödemesi yapmıyor.
 • ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Üniversitelerde kayıt dondurma işlemi belli bir düzen içerisinde eğitim süreci başladıktan sonra yapılmaktadır. Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren dilekçe yazılır. Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir.
  Üniversite Kaydı Nasıl Dondurulur? Lisans ve lisansüstü öğrenciler için dondurma işlemi okulun öğrenci işleri ofisi tarafından yapılır. Geçerli nedenleri olan öğrenciler, belirli koşullar altında kayıtlarını dondurabilirler.

  Kayıt dondurma süresi var mı?

  Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Eğer ki bu süreçten fazlan bir kayıt dondurma geçmişiniz var ise talebiniz yerine getirilmeyecektir.

  Üniversitede kayıt nasıl dondurulur?

  ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR? Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren bir dilekçe yazılır. Dilekçe içerisinde bahsedilen mazeretler için gerekli resmî belgeler ve evraklar temin edilir. Başvuru süreci geçmeden, dilekçe ve mazeret belgeleri ile gerekli başvuru öğrenci işlerini ulaştırılır.

  You might be interested:  E Okul Dan Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

  Üniversite kaydı ne zaman dondurulur?

  ✓ Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. 2-Kayıt dondurma/izin başvurusu ne zaman yapılır? Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında dönem başlarında derslerin başlangıcını takip eden beş iş günü içinde yapılır.

  Kayıt Dondurunca ne olur?

  Kayıt dondurma işlemleri yapıldığı takdirde öğrenci için dersler başarısız olarak gözükmemekte ve kişinin okulu bitirdiği yarıyıl süreci daha az olmaktadır. Bunların yanı sıra her üniversite için öğrencilerin 2 senelik bir başarısızlık hakkı bulunmaktadır.

  Kayıt dondurma 7 yıla dahil mi?

  (4) Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

  Okul Dondurunca para ödenir mi?

  Bir akademik yıl için yapılan kayıt dondurma başvurularında, iki dönem için yapılması gereken öğrenim ücreti ödemesi, ilk kayıt dondurulan dönemde yapılır. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.

  Üniversite nasıl dondurulur 2022?

  Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurmaları gerekir. (6) Başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

  Üniversite kayıt dondurma tecili bozar mı?

  Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar:

  Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez. Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

  Üniversiteye kayıt yenilenmezse ne olur?

  Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencilerinin kaydı yenilenmez.

  Kayıt silme nasıl yapılır?

  Kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenim gördüğü akademik birime başvuruda bulunur. Öğrenci ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalattırır, bu belge ile öğrenci kimliğini akademik birime teslim eder ve lise diplomasını alır. Kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  You might be interested:  E-Okul Güvenlik Kayıt No Nasıl Alınır?

  Üniversite kayıt dondurma mazeretleri nelerdir?

  KAYIT DONDURMA GEREKÇELERİ:

  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

  Üniversiteyi dondurmak nedir?

  Zorunlu nedenlerden dolayı veya eğitimini başka bir eğitim kurumunda izlemek amacıyla bir öğrenci üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için KUSIS’te Üniversite Yönetim Kurulu’na hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Öğrencinin durumu değerlendirilerek karara bağlanır.

  Izinli kayıt dondurma ne demek?

  Öğrenci izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.