Okul Kültürüne Uyum Ne Demek?

Okul kültürüne uyum Karar alma süreçlerine katkı sağlama ve kararlara uyma, Grupça alınan kararlara katkı, Okul çalışanlarına karşı sorumlu davranma, Okula/derse düzenli olarak devam etme, Okulu, çevreyi, eğitim araç-gereçlerini koruma, Belirlenen okul kurallarına uyma. 2.