Okul Müdür Vekili Nasıl Yazılır?

Müdür a. Diye yazip yollayabilir. Vekalet varsa müdür adına yazılmaz. Müdür vekili müdür yetkilerini kullanır imzaya da okul müdür vekili yazılır.

Okul müdürü nasıl yazılır?

1. Okul müdürü : Müdir-i Medrese / Celâl Âl-i Ahmed.

Okul müdürünün yerine kim vekalet eder?

OÖİKY’nin 41. maddesine göre müdür yardımcısı, müdürün veya müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir. yapması durumu ise OÖİKY’nin 42. maddesinde düzenlenmiştir.

Okul müdürü nasıl yıllık izin alır?

Yöneticiler ise amirin takdir ettiği zamanlarda (özellikle de eğitim öğretimin olmadığı dönemde) izin kullanır. 2013 Kasım ayında atanan bir yönetici 2014 yılında yıllık izin kullanır. Eğer 10 yılını doldurmamış ise 20 gün olarak yıllık izni vardır. Bu izni amir konumundaki kişi verir.

Müdür vekili ne demek?

rütbe, ünvan vs. olarak bir görevi üstlenecek kıdemde olmayan birisinin o görevi yapacak yeterli rütbe veya ünvanda başka birisi olmaması sebebiyle geçici olarak atandığı durumlarda daha üst bir makam tarafından atanması durumunda da vekil olma söz konusudur.

Müdire hanım nasıl yazılır TDK?

(Halk dilinde genellikle müdüre olarak geçse de doğru yazılışı müdire şeklindedir.)

You might be interested:  Okul Değişikliği Nasıl Yapılır?

Ali Beyi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Ali bey şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ali Bey şeklinde olmalıdır.

Müdürlüğe kimler vekalet edebilir?

Yürürlükteki mevzuata göre asilde aranan şartları taşımayan memurlara herhangi bir ödeme yapılmaması kaydıyla vekalet görevi verilmesi mümkündür.

Il Müdür V mi il müdürü v mi?

İdare birimleri arasındaki iç yazışmalarda yetki devredenin unvanı kullanılmaz. makam “Genel Müdür V.”, “Daire Başkanı V.”, “İl Müdürü V.”, “Yurt Müdürü V.” biçiminde ikinci satıra yazılır.

Idarecilerin yıllık izni kaç gün?

(1) Hizmet süreleri bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. (2) Sözleşmeli personele verilecek yıllık izin süresinin sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen süreler dikkate alınır.

Okul müdürü yıllık izin verebilir mi?

Memur eğer öğretmen ise toplam 10 gün mazeret izin hakkı varken eğer memur ise 20 gün hakkı bulunmaktadır. Memurun eğer amirin takdirine bağlı mazeret izni alacaksa bunu okul müdürü veremez.

Okul Müdürü rapor alırsa ne olur?

Öğretmenim müdür yetkili veya müdür rapor aldığında, izin kullandığında kuruma vekil bırakmak zorundadır. Özellikle 1 hafta veya fazla günler için en yakın okul müdürüne, md. yrd. na veya bir öğretmene vekalet eder.

Müdür vekili ne kadar maaş alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Bölge Genel Müdürü 6.550 12.400
Genel Müdür Vekili 9.070 21.840

Müdür Vekili nasıl olunur?

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Vekil kimlere denir?

Vekil, bir kişinin sözleşme ile diğer bir kişiye ait olan işin yönetimini ve gerektirdiği hizmeti gerçekleştirmeyi yüklenmesidir (Borçlar Kanunu m.386). Vekil, vekaletin niteliği, kapsamı ve sair çeşitlerine göre tasnif edilebilir.