Okul Müdür Yardımcısı Ne Iş Yapar?

Müdür Yardımcısı, bir kurumun verimliliğini arttırmak, kurallara ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için departman yöneticisine yardımcı olmakla görevlidir. Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.
Okul müdür yardımcısı ise okul müdürünün verdiği görevleri yerine getiren, dys üzerinden yazışmalar yapan, okulun yapması gereken bütün evrakları hazırlayan, sisteme işleyen, öğretmenlerin nöbetini ek dersini ayarlayan ve daha bir çok işi yapan kişidir. Meb okul müdürü ve müdür yardımcısı nasıl olunur 2020?

Okul müdürü Müdür Yardımcılığına başvurabilir mi?

Evet başvurabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Müdürlük yapmış olmak yeterli. MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

Okulda müdür yardımcısına ne denir?

MADDE 40 – (1) Müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.’

You might be interested:  Ygs De Okul Puanı Ne Kadar Etkiliyor?

Müdür Yardımcısı kimler olabilir?

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Okul müdürü Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir mi?

MADDE 7 – (1) Müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak. b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Müdür yardımcılığı ataması nasıl olacak?

Müdür yardımcılığına atamaya esas puan yazılı sınav ve sözlü mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenecek.

Müdür Yardımcısı olunca maaş artar mi?

Devlet memuru olarak Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanların, bulundukları okullarda veya başka okullarda müdür yardımcısı ya da müdür olarak görevlendirilmeleri, ek ders ödemelerinden kaynaklı farklılık dışında, özlük haklarında ciddi bir değişiklik yaratmamaktadır.

Müdür yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

Müdür Yardımcısı öğretmenin üstü mü?

Mevzuatta yer almayan, okul ve kurumlarda görev tanımlarına uygun işleri yapan öğretmenler, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları statü bakımından birbirinin astı veya üstü değildir.

Müdür yardımcısına ne denir?

Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavini.

Okulda idareci olmak ne demek?

Milli eğitim bakanlığı; adından anlaşılacağı gibi eğitim kurumudur. Yani öğrencilerin eğitimleri ve öğretimleri ile ilgilenen bir kurumdur. Okul idarecisi, öğrencinin davranışlarını gözetleyip onları hayata hazırlamakla görevlidir.

Okulda çalışan hizmetlinin görevleri nelerdir?

a) Okulun ve okulda bulunan eşyaların temizliğini yapar. b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. c) Mutfak işlerinde aşçıya yardımcı olur. c) Yemek masalarını hazırlar ve toplar.

You might be interested:  E Okul Nakil Işlemleri Ne Zaman Açılacak?

Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Kimler Girebilir?

  • Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
  • Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.
  • Müdür yardımcılığı kaç puanla atanır?

    Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir.

    Müdür ve müdür yardımcısı nasıl olunur?

    Üniversitelerin öğretmenlik ile ilgili bölümlerinden mezun olan ya da formasyonu olan kişiler, Müdür Yardımcılığı Sınavı’na (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı – EKYS) girerek bu mesleği icra edebilir. Ancak özel sektörde müdür yardımcısı olmak için deneyimli bir öğretmen olmak yeterli olmaktadır.