Okul Müdürü Hangi Durumlarda Görevden Alınır?

Resmi ya da özel okul yöneticilerinin hiçbir soruşturmaya tabi tutulmaksızın tamamen idarenin takdiri ile görevden alınabileceği belirtilmiştir. Bu açıklamalar doğru değildir. Genelgede belirtilen hususlarla ilgili bir kişi hakkında kanaate dayalı bir uygulama yapılamaz.

Okul müdürü hangi durumlarda ceza alır?

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır? İş lenen disiplin suçunun mahiyeti ve derecesine göre verilebilecek cezalar şunlardır: 1) İhtar, 2) Tevbih, 3) Ders ücretlerinin kesilmesi, 4) Maaş kesilmesi 5) Kıdem indirilmesi 6) Derece indirilmesi, 7) İstifa etmiş sayılmak, 8) Meslekten çıkarılmak.

Okul yöneticisi hangi görevleri üstlenmektedir?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul müdürü öğretmenden savunma isteyebilir mi?

Okul müdürü sizin disiplin amirinizdir ve sizden savunma isteyebilir. 7 gün içinde savunma hakkınızı kullanabilirsiniz. Savunma yapmazsanız savunma hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. Süreç sonunda verilen karara göre itiraz hakkınız saklıdır.

Okul müdürünün görevi nedir?

Okul yönetiminin öncelikli sorumluluğu okulu fiziksel ve psikososyal risklere karşı güvenli hale getirmektir. Okulda görev yapan tüm çalışanların ilgili mevzuata göre görev ve sorumluklarını öğrenmesi sağlanmalıdır.

You might be interested:  2020 Ve 2021 Okul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?

Okul müdürüne ne diye hitap edilir?

Üstlere ünvanıyla (Müdür Bey,Sayın Müdürüm), hitap edilir. hitap edebiliriz.

Okul müdürü rapor alırsa ne olur?

Öğretmenim müdür yetkili veya müdür rapor aldığında, izin kullandığında kuruma vekil bırakmak zorundadır. Özellikle 1 hafta veya fazla günler için en yakın okul müdürüne, md. yrd. na veya bir öğretmene vekalet eder.

Okul müdürü ve müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Müdür yardımcısı okulun her türlü eğitim, öğrenci, yönetim, yazışma, etkinlikler, bakım, koruma, düzen, temizlik gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerin yapılmasında müdüre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı gerektiğinde müdürün yerine geçebilmektedir.

Okulda çalışan hizmetlinin görevleri nelerdir?

a) Okulun ve okulda bulunan eşyaların temizliğini yapar. b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. c) Mutfak işlerinde aşçıya yardımcı olur. c) Yemek masalarını hazırlar ve toplar.

Okulun yazışmalarını yapar kim yapar?

Öğrenci İşleri Birimi

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

Okul müdürü öğretmene nasıl ceza verir?

1) Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri (okul müdürü) tarafından verilir. 2)Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından (İl- ilçe Mem) verilebilmektedir.

Öğretmenin amiri kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4.maddesi ekindeki tabloya göre, taşra teşkilatında Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmenlerin 1.disiplin amiri okul-kurum müdürüdür.

Veli öğretmeni şikayet ederse ne olur?

Söz konusu olayda çocuğunun öğretmen tarafından darp edildiğini iddia eden velinin, öğretmeni BİMER’e şikayet etmesi sonucu haksız olduğu tespit edildi. Öğretmeni keyfi olarak şikayet eden öğrenci velisi mahkemece tazminat ödemeye mahkum edildi.

You might be interested:  Kılıçdaroğlu Hangi Okul Mezunu?

Müdürün görevi nedir kısaca?

Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul müdürünü kim denetler?

MADDE 79- (1) Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. (2)Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekalet eder.

Okulun dengeleme görevi nedir?

Eğitimin planlı ve programlı oluşu yapılacak çalışmaların belli olmasını gerektirir. Buna bağlı olarak her okul kademesinin kendine özgü amaçları, programı bulunmaktadır. Okulu amacına ulaştırmak için okulun belli faaliyetleri sürdürmede kararlılığı gerekmektedir. Bunun diğer adına denge denilmektedir.