Okul Müdürü Nasıl Olunur?

Okul müdürü olma şartları nelerdir, kimler okul müdürü olabilir?

 • Yüksek okul/fakülte mezunu olmalısınız.
 • Başvuru sırasında MEB’de kadrolu öğretmen olmalısınız,
 • Atanmak istediğiniz kuruma branşınız gereği öğretmen olabilme hakkınız olmalı, (Türkçe Öğretmeni Liseye, Tarih Öğretmeni de Ortaokula başvuramaz.)
 • Soruşturma ile yöneticilik üzerinizden alınmamış olacak. (Alınmışsa 4 yıl geçmişse başvuru yapabilirsiniz)
 • Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

  Okulda idareci nasıl olunur?

  a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

  Okul müdürü nasıl olunur devlet?

  Okul Müdürü Olma Genel Şartları 2021

  1. a) Yükseköğretim mezunu olmak.
  2. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
  3. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
  4. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

  Okul müdürü nasıl atanır?

  Oysa Yönetmeliğin, 17.maddesinde, “ İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.” hükmü açıkça, okul-kurum müdürlerinin atamasının, şu anda da valilikler tarafından yapıldığını gösteriyor.

  You might be interested:  Okc Hangi Okul?

  Okul müdürü ne işe yarar?

  Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

  Müdür yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

  Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

  Okul müdürlüğü sınavına kimler girebilir?

 • Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
 • Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.
 • Müdürler ne kadar maaş alıyor?

  GENEL MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 16177 TL olan Genel müdür maaşları yapılan ek zamla birlikte 21110 TL’ye yükseldi. Buna göre Genel müdür (1/4) maaşları 21110 TL’ye çıktı.

  Yönetici olmak için ne yapmak gerekir?

  İşte, sevilen bir yönetici olabilmenin 10 yolu:

  1. Uyumlu çalışma ortamını koruyun. Başarılı bir iş hayatının temelinde huzurlu ve uyumlu çalışma ortamı yer alır.
  2. İletişime açık olun.
  3. Ekibinizin arkasında olun.
  4. Destek verin.
  5. Ufak hataları görmezden gelin.
  6. Saygı gösterin.
  7. Takdir edin.
  8. Büyük resmi gösterin.

  Okul müdür atamasını kim yapar?

  Müdürlüğe yapılacak atamalar şu şekilde olacaktır: Adaylar, atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Bakanlığın ülke çapında yapacağı duyuruya, atama yetkisi valiliklerde olanlar için il genelinde valilikçe yapılan duyuruya başvururlar ve en fazla üç tercihte bulunurlar.

  Okul müdürleri okula gidecek mi?

  Bakan Mahmut Özer katılmış olduğu canlı yayında bu konuda yaptığı açıklamada Nisan ayı seminerlerinin online olacağını belirtti.11-14 Nisan 2022 tarihlerinde öğretmenler ve yöneticilerin okula gitme zorunluluğu olmayacak. Öğretmenler ÖBA üzerinden hizmet içi eğitimlere istedikleri yerden katılabilecekler.

  You might be interested:  Kemal Kılıçdaroğlu Hangi Okul Mezunu?

  Okul yöneticisi nasıl seçilmeli?

  Bir okul yöneticisinde olması gereken en önemli ölçütlerin, okul yöneticisinin eğitim düzeyi, mevzuat bilgisi, mesleki gelişimi, kendini yetiştirme ve yenilemesi, eğitim yönetimi alanında eğitim almış olmasıdır.

  Okul müdürlüğü bir meslek mi?

  Okul Yöneticiliği, 1739 Sayılı Kanunda Meslek Olarak Tanımlansın. Ülkemizde okul yöneticiliği kanunen bir meslek olarak tanımlanmamış, mesleki yeterlikler ve meslek etik ilkeleri belirlenmemiştir. Yükseköğretim kurumlarında okul yöneticiliğine yönelik ve uygulama ağırlıklı bir eğitim programı yoktur.

  Okul müdürünün yetkileri nelerdir?

  Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

  Okul baskaninin görevleri nelerdir?

  SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

  Kulüplerin etkinliklerinin yapılmasına yardımcı olur, koordine eder. Sosyal ve kültürel tüm konularda yapılacak çalışmaları planlar, temsil eder ve koordine eder. Okul idaresi ile işbirliği yapar ve eşgüdüm sağlar.