Okul Müdürüne Dilekçe Nasıl Yazılır?

 • Okula dilekçe yazılırken resmi bir dille birlikte istenilen şey kısa ve öz olacak şekilde anlatılmalıdır.
 • Okula dilekçe yazılırken diğer dilekçe yazım kurallarına dikkat edilmeli ve şablona uyulmalıdır.
 • Okul için dilekçe yazılırken bakanlık ve okul ismini kullanmalısınız.
 • Okul Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır? Okul Müdürlüğüne yazılacak dilekçeye başlarken,dilekçenin başlığı hazırlanmalıdır.Dilekçe başlığı hazırlanırken okulun adı ve bulunduğu il yazılmalıdır.Örneğin Ankara Anadolu Lisesi Müdürlüğüne”

  Okul için dilekçe nasıl yazılır?

  Dilekçe yazma kuralları şunlardır;

  1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
  2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
  3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
  4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.

  Mavi kalemle dilekçe yazılır mı?

  Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır. Dilekçeler belli bir plana göre yazılır.

  Itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

  İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

  1. ☆ Hangi Mahkemeye İtiraz Edilecek ise Dilekçe Başlığına Yazılmalıdır.
  2. ☆ Mahkemenin Dosya Numarası Yazılmalıdır.
  3. ☆ İtiraz Edenin Adı, Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Adresi Yazılmalıdır.
  4. ☆ İtiraz Konusu Yazılmalıdır.
  5. ☆ İtiraz Nedenleri Yazılmalıdır.
  You might be interested:  10.Sınıflara Okul Ne Zaman Açılacak?

  Şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

  Şikayet dilekçesinde şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili meçhul olarak yapılır. Bunların yanında şikayet dilekçesine belli ise suç tarihi yazılmalıdır.

  Öğrenci okula dilekçe yazabilir mi?

  Öğrenci belgesi, nakil alma, veli şikâyeti, diploma alma, maddi imkansızlıklar gibi konularda okul aile birliğine ya da okul müdürlüklerine dilekçe yazılabilir. Okul için gerekli olan resmi dilekçenin nasıl yazılacağını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

  Okula dilekçe nasıl yazılır üniversite?

  Dilekçede genel olarak bulunması gereken 6 temel öğe vardır.

  1. Tarih.
  2. Makam adı (Gerekirse ili veya açık adresi yazılmalıdır.
  3. Metin (Açık ve anlaşılır bir üslupla yazılmalı)
  4. İmza (Hazırlayan kişiye ait olmalı)
  5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
  6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi (İletişim bilgileri)

  Resmi evrak hangi renk kalemle yazılır?

  Tüm birliklere ‘Yazışmalarda ve imzalarda mavi tükenmez kalem kullanılacağını’ bildirdi. Mavi tükenmez kalem, belge sahteciliğini önlemek ve ıslak imzayı tespit etmek için siyah tükenmez kaleme göre çok daha güvenilir özellikler taşıyor.

  Üst kuruma dilekçe nasıl yazılır?

  Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır. Kurum hiyerarşisine uygun yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir.

  Dilekçenin özellikleri nelerdir?

  Dilekçenin Özellikleri

 • Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 • İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 • Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 • Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 • Mutlaka imzalanmalıdır.
 • You might be interested:  Recep Tayyip Hangi Okul Mezunu?

  Sulh ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi nasıl verilir?

  Sulh ceza hakimliklerinin soruşturma işlemlerine dair kararlarına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

  Itiraz dilekçesinde tarih nereye yazılır?

  Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır.

  Itiraz dilekçesi nereye yapılır?

  İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir? Hangi mahkeme karar vermişse, itiraz dilekçesi de o mahkemeye verilmelidir (CMk md. 268/1). Çünkü, kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme itirazın haklı olduğu kanaatine varırsa, talep doğrultusunda kararını kendiliğinden düzeltebilir (CMK md. 268/2).

  Hakkımda bir şikayet var mı?

  Hakkında şikayet olup olmadığını adliyeye gidip savcılık ön büro bölümünden sorgulatabilirsiniz. Ama bazen başka adliyelerde şikayetler söz konusu olabiliyor. Sürekli takibini yapmak ve profesyonel olarak ifade anlamında yardım almak için bir avukat yardımıyla bu işi yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

  Işverene şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

  Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır? Şikayet dilekçesi mutlaka muhatap olan kurumun adına yazılmalıdır. Durumun açık ve net bir şekilde açıklanması için dilekçenin örneğin internet üzerinden ya da ilgili kurumdan alınmalıdır. Şikayet dilekçesinin üzerinde şikayette bulunan kişinin adı ve soyadı mutlaka yazmalıdır.

  CİMER e şikayet nasıl yazılır?

  Şikayet Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

 • Şikayet edenin adı – soyadı, T.C kimlik numarası ve adresi,
 • Şikayet edenin avukatı varsa; avukatın ad-soyad ve adres bilgileri,
 • Şüphelinin biliniyorsa ad-soyad ve adresi,
 • Şüphelinin bilinmemesi halinde faili meçhul olarak bildirim yapılmalıdır.