Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen-Öğrenci Ilişkisi Nasıl Olmalıdır?

Öğretmenin öğrenciyle ilişkisinde uygulaması gereken öğeler şunlar olmalıdır Öğrenciyi kabul etme, yapıcı konuşma, edilgin dinleme (sessizlik) kapı aralayıcı iletiler (bu konuda konuşmak istermisin?) etkin dinleme, doğru iletişim, motivasyon.
Öğretmen ön yargılı ya da yanlı olmamalıdır. Bütün öğrencilerine eşit davranmalıdır. Sakinliğini korumalı, telaşlanmamalı; aniden sinirlenmemeli soğukkanlı olmalıdır. Tutarlı hareketler sergilemeli, öğrencilere karşı unutkan tavırlar göstermemelidir.
Öğretmen aile ve okul ilişkisini başlatmak için tüm velilerle genel bir tanışma toplantısı yapmalıdır. Toplantıda öğretmen açık, sade net ve yumuşak bir dille ailelerden ve öğrencilerden neler beklediğini ifade etmelidir. Bu konuşma esnasında giyinme tarzı, beden dili, kelime seçimi ve konuşma üslubu gibi birçok psikolojik etken mevcuttur.

Bir öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

Öğretmen, sınıfta öğrencilere bilgi-beceri-tutum kazandırmanın yanında, onlara sevgi, saygı, mutluluk, hosgörü, bağlılık, arkadaşlık, iyi geçinme, disiplin, düzen gibi kavramları da kazandırmalıdır.

Sosyal medyada öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalı?

Sosyal medya, öğretmen ve öğrenci için bir sınıf niteliğinde algılanmalı, okula göre her ne kadar esnek olsa da eğitimcilerin ortak değerlere sahip inançlara, yaşam felsefelerine eşit mesafede tutumu ile değerlerin yaygınlaşmasına liderlik etmelidir.

You might be interested:  15 Okul Tatili Ne Zaman?

Öğretmenler arası iletişim nasıl olmalı?

Doğru iletişim başarıyı getirir. Olumlu bir öğretmen öğrenci iletişimi için öğretmenler ”sen dili” yerine ”ben dili” kullanmalıdır. Çünkü ”sen dili” öğrenciyi yargılar ve onda düşük bir özsaygı uyandırır. Ben dili ise öğrenciyi yargılamaz, öğretmenin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde öğrenciye aktarır.

Okulda yöneticiler öğretmenler ve öğrenciler arasında ilişkiler nasıl olmalıdır?

Okulda ögretmenler ve ögrenciler arasında karsılık güven-deger-diyaloga dayalı bir iliski kurmak önemlidir. Okuldaki insan iliskilerinin bu üç önemli parçasını iliski= Güven + Deger + Diyalog seklinde formüle edilebilir2. Ögrenciler ögretmenlerinden oldukça fazla etkilenirler.

1 öğretmen öğrenci iletişimi nasıl olmalıdır ve öğretmen öğrencilerle olan ilişki ve iletişiminde nelere dikkat etmelidir?

2- Öğretmen-öğrenci ilişkisi için etkili bir model

 • İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez, soğuk kanlıdır.
 • İyi öğretmen ön yargılı ve yanlı değildir, öğrencilere eşit davranır.
 • İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, hata yapmaz.
 • İyi öğretmen her sorunun cevabını bilir.
 • Bir öğretmenin öğrenciye vurma hakkı var mıdır?

  Öğretmenin çubukla öğrencinin eline vurması, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak ‘silahla’ basit yaralama suçunu oluşturur. 3. Ceza Dairesi 2020/10833 E., 2020/7606 K. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kasten adam yaralama suçu, hangi aletlerin silah sayılabileceği düzenlenmiştir.

  Öğretmen öğrencilerle nasıl iletişim kurmalı?

  Öğretmenlerin de öğrencileriyle iletişim kurarken, öğrenciye doğru yönelmiş bir beden duruşu ve ilgili bir yüz ifadesiyle birlikte onların gözlerinin içine bakması, öğrenciye “Ben ve benim anlattıklarım dinlenmeye değer” mesajını vererek, öğrencilerin benlik saygılarını artırıcı etkiler yaratabilir.Ders anlatırken

  Iletişimi engelleyen öğretmen tutumları nedir?

  Hedef iyice bilmediği bir takım yeni kavramlarla karşılaşacağından gelen mesajları anlayamaz.

 • Sözcüklere boğulma( Verbalizm )
 • Anlatılanların karıştırılması
 • Mesajı algılayamama.
 • İlgi duymama.
 • Fiziksel çevrenin verdiği rahatsızlıklar.
 • Fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar.
 • You might be interested:  Cem Yılmaz Hangi Okul Mezunu?

  Bir öğretmenin etkili iletişim kurmak için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

  Öğretmen, dili açık ve anlaşılır biçimde kullanmalı, demokratik olmalı, empati yapabilmeli, beden dilinde yetkin olmalı, iletişime açık ve istekli olmalı, öğrencileri olduğu gibi kabul ederken onlara saygı duymalıdır.

  Okulda iletişim nasıl olmalıdır?

  Okullarda iletişim açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde iletişim yapılmazsa, okul ve eğitim amaçlarına ulaşılamaz. Ayrıca yönetici ile öğretmenler arasındaki mesafe de açılır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998). her zaman kendisiyle barışık olmalıdır.

  Öğretmenlerin öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkileri nelerdir?

  Bir öğretmen, öğrencilerine nasıl davranıyorsa, onlarla nasıl iletişim kuruyorsa, öğrenciler de o şekilde davranmaya başlayacaktır. Bu davranış tekrarları zamanla çocuğun kişiliğini şekillendirecektir. Öğretmenin iletişimdeki becerisi, öğrencinin sosyal olarak gelişimini de etkileyecektir.

  Öğretmenin gözüne girmek için ne yapmalıyız?

  Haberin Devamı

  1. Sana takan öğretmenine takma: İşte birinci kural bu!
  2. Nabza göre şerbet ver: Son derece disiplinli, dediğim dedik bir öğretmenin dersinde durup durup, espri patlatman ya da olur olmaz soru sorman hoş olmayabilir.
  3. Dersle ilgili ol: Öğretmenin ders anlatıyor ve sen sıra arkadaşınla kaynatıyorsun.