Okul Öncesinde Şarkı Öğretimi Nasıl Yapılır?

ŞARKI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ / METODLARI

 1. Şarkı sözleri güzel bir yazı ile tahtaya yazılır.
 2. Şarkı konusu ile ilgili kısa bir açıklama yapılır.
 3. Şarkı sözleri, güzel bir Türkçe ile öğretmen tarafından okunur.
 4. Şarkı sözleri, öğrenciler tarafından önce tek tek, sonra da toplu olarak şiir gibi sınıfça okunur.
 5. Şarkının sözlerinin anlamı üzerinde durulur, bilinmeyen kelimeler açıklanır.

Şarkı seçerken çocukların yaşları, müziksel gelişim düzeyleri dikkate alınmalıdır. Hareketli, neşeli şarkıların yanı sıra, ninni gibi sakinleştirici şarkılara da yer verilmelidir. Çocukların tamamının isimlerinin geçebileceği şarkılar da öğretilmelidir. Seçilen şarkı çocukların sesine uygun olmalıdır.
Çocuklara yeni bir şarkı öğretimi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Öncelikle öğrenilen eski şarkıların tekrarı,daha sonra yeni şarkının bir kez söylenilmesi ve çocuklarla birlikte tekrarı gibi. Ayrıca yeni şarkı öğrenimi öncesinde nefes,ses açma çalışmaları yapmaya da planda yer verilebilir.

Okul öncesi çocuklara şarkı öğretiminde nasıl bir yol izlenmeli?

a) Şarkı sözleri sade ve anlaşılır olmalı, hafızada kolay kalmalı. b) Şarkılar, çocukların günlük yaşamlarıyla ilgili olan konular arasından seçilmelidir. c) Seçilen şarkılar konularla ilgili kavramları geliştirici, hareketli, zevkli ve eğlendirici nitelikte olmalıdır.

Okul öncesi eğitimde müzik etkinlikleri nelerdir?

 • Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, müzik etkinlikleri içinde yer alan.
 • çalışmalar şunlardır: ➢
 • Ses dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme çalışmaları ➢
 • Nefes açma çalışmaları ➢
 • Ritim çalışmaları ➢
 • Şarkı öğretimi ve şarkı söyleme çalışmaları ➢
 • Yaratıcı dans çalışmaları ➢
 • Müzikli dramatizasyon çalışmaları ➢
 • You might be interested:  Okul Memuru Ne Iş Yapar?

  Okul öncesi müzik nedir?

  Müzik, öncelikle, şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir. Müzik, zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

  Çocuk müzik eğitiminde kullanılan müzik türleri nelerdir?

  Çocukların eğitiminde kullanılabilecek müziklerin türlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tekerlemeler.
 • Sayışmacalar.
 • Ninniler.
 • Türküler.
 • Şarkılar.
 • Müzik öğretim yöntemleri nelerdir?

  Müzik Öğretiminde Kullanılan Dört Ana Yaklaşım (Kodaly, Dalcroze, Orf, Suzuki) Emilé Jaques Dalcroze (1865–1950), hareket yoluyla müziği öğrenme ve yaşama yöntemi olan “Eurhythmics” metodunu geliştiren İsveçli müzisyen ve müzik eğitimcisidir. Dalcroze metodu, hareket yoluyla müzikal kavramları öğretme yöntemidir.

  Oyun Etkinlikleri nelerdir?

  Oyun etkinliği, çocukların öğrenmesini kolaylaştıran bir etkinliktir. Bu sebeple zihinsel bir öğrenme sunarken aynı zamanda çocuğun sosyal bir ortamda oynayarak deneyim kazanmasını, iletişim becerilerini geliştirmesini, kendini ifade etmesini sağlayan bir etkinliktir.

  Müzik etkinlikleri çocuğun hangi gelişimini destekler?

  Şarkı söylerken solunum kontrolü ve akciğer gelişimi oluştuğu gibi enstrümanla çalışma hem büyük ve küçük kasların gelişimini, hem de çocuğun psikomotor (zihin-kas uyumu) gelişimini sağlar.

  Müzik bilgisini öğretmek neleri kapsar?

  Müziksel öğretme; müziksel öğrenmeyi başlatma, destek- leme, kolaylaştırma, kılavuzlama, sağlama ve denetleme süre- cidir. Bu iş öğretmenin görevidir. Müzik öğretimi ise; kısaca, müziksel öğrenmeyi tasarla- ma, düzenleme ve gerçekleştirme sürecidir.

  Müzik dersinde ne öğretilir?

  Dini musiki derslerinde ise, öğretim yöntemleri sınıf içi ses ve nefes alıştırmaları, temel müzik bilgileri, makam, usul ve Türk tasavvuf müziği nazari bilgileri, akıllı tahta ortamında muhtelif örneklerle anlatım yaparak çeşitli öğreti metotları uygulanmalıdır.

  Kodaly yöntemi nedir?

  Kodaly öğrenme yöntemi, Macar besteci ve müzik eğitimcisi Zoltan Kodaly (1882-1967) tarafından geliştirilmiş bir müzik eğitimi yöntemidir. Bugün bu yöntem hala Macaristan’da temel müzik eğitimi olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem müzik ile dansı birleştirmekte ve öğrencinin aktif katılımı ile gerçekleşmektedir.

  You might be interested:  Okul Toplantısı Ne Zaman?

  Çocuk için müzik nedir?

  Müzik, şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemde çocuğun dil gelişimine katkıda bulunuyor. Ses ve dil gelişimine yardımcı olarak bilişsel gelişime ve soyut düşünmeye katkıda bulunuyor.

  Müziğin tanımı nedir?

  Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te müziği ‘Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı’ olarak tanımlamıştır.

  Ritmin çocuğa ne kazandırır?

  Bu çalışmalar sonucunda çocuk üzerinde zamanlama duygusu, konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli gelişimler gözlemlenir.