Okul Risk Haritası Nasıl Oluşturulur?

Okullarımız sisteme üye olarak bu uygulamayı kullanabilirler. Sınıf Rehber Öğretmenleri kendilerine verilen okul kodu ile sınıf risk haritası oluşturabilirler. Okul risk haritası, Sınıf risk haritalarına ait verilerin birleştirilmesiyle oluşturulur.

Okulun risk haritasını kim hazırlar?

· Rehber öğretmeni olmayan okullarda okul risk haritasının oluşturulması okulda rehberlik hizmetlerinden sorumlu öğretmen ya da yöneticiler tarafından gerçekleştirilir.

Okul risk haritası nasıl belirlenir?

Okul risk haritası doldurulurken yine aynı form üzerinde bu defa öğrenci isimleri yerine sınıf isimleri kullanılır. Risk gruplarını işaretlemek yerine sayısal değerlerle sınıfların risk gruplarındaki öğrencileri belirlenir. Bu ölçme araçlarını kullanarak okulda risk altında bulunan öğrenciler belirlenir.

Okul risk haritası nedir?

Okul/kurumlarda öğrencilerin risk gruplarında yer alma durumlarını, grup ve birey bazında yapılacak çalışmaları belirlemek için kullanılır. Rehberlik öğretmeni tarafından doldurulur. Sınıf risk haritalarına ait verilerin birleştirilmesiyle oluşturulur.

Sınıf risk haritası zorunlu mu?

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, eğitim kurumlarının okul risk haritalarının oluşturulması ve oluşturulan bu okul risk haritalarının Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine gönderilmesinin zorunlu olduğu bir duyuru yayınlamıştır.

Sınıf risk haritası nereden doldurulur?

Sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Bir örneği rehberlik servisine iletilir. Risk haritasında yer alan risk alanları, objektif değerlendirmeyle belirlenebilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yaşam pencerem nedir?

Yaşam Pencerem Anketi; Ekim ayı içerisinde Ortaokul ve Liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır. Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. Sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanabilir.

You might be interested:  Ygs Okul Puanları Ne Zaman Eklenecek?

Yaşam pencerem değerlendirme nasıl yapılır?

DEĞERLENDİRİLMESİ Okulda (kurumda) Optik Okuyucu varsa Optik FORMLARI okutularak dat (TXT) dosyası oluşturulur. Sonrasında, www.rehberimyanimda.com adresinde yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’nda değerlendirilerek ayrıntılı rapor ve analizleri anında alır.

Sosyal risk haritası nedir?

İlerde sözü edilen bölümde detaylı bir şekilde bahsedilmiş olan ‘sosyal risk haritaları’, söz konusu risklerin oluşma nedenlerini saptayarak riskli bir olayın meydana gelme olasılığını kontrol altına almaya yardımcı olduğu gibi; riskin oluşması halinde toplumsal anlamda etkilerini en aza indirebilecek aksiyonların