Okul Zümre Başkanı Ne Demek?

Okul Zümre Başkanlığı nedir? Madde 16-Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.
Madde 16-Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Okul Zümre başkanı kim olur?

Cevap:Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Kurul başkanı öğretmen ise zümre başkanı olarak tanımlanır.

Okul Zümre başkanı kaç yıl görev yapar?

(2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından olmak üzere, yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez.

Okul Zümre ne demek?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin (08/10/2013- 28789 RG) zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 95. Maddesinde (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) “Zümre öğretmenler kurulu, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğret- menleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise

You might be interested:  Okul Karantinaya Nasıl Alınır?

Okul Zümre toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre Öğretmenler kuruluna katılır.

Okul Zümresi ve ilçe zümresinden önce mi?

biz her sene önce ilçede yaparız zümreyi. orada alınan kararlara göre kendi okulumuzda yaparız. benim bildiğim önce genel zümre sonra okul zümresi yapılır. diğer türlü biraz abes olur gibi geliyor bana

Zümre Toplantı tutanağını kim hazırlar?

Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği İl millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının yönetiminde yapılır.

Okul zümre toplantıları kaç defa yapılır?

Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

Okul Zümre toplantısı ne zaman yapılır?

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

Okul Rehber öğretmen Şöke katılır mı?

MADDE 36 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehberlik öğretmeninden oluşur.

Zümre kararı ne demek?

özel eğitim kurumlarında yöneticilerin ve öğretmenlerin yılın belirli zamanlarında toplanarak öğrencilerle ilgili kararlar aldığı, öğretim teknikleri üzerine tartıştığı,plan ve programlarını gözden geçirdiği toplantı çeşidi.

You might be interested:  Suat Toktaş Hangi Okul Mezunu?

Zümre nasıl yapılır?

‘Yıllık Plan’dan sonra Eğitim Kurumu İşlemleri sayfasına gitmeli. Tanımlama yapıldıktan sonra Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilme durumu olacaktır. Seçilme durumundan sonra Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.

Zümre toplantısına katılmak zorunlu mu?

Eğer onayda sizin adınıza özel bir görevlendirme yoksa katılmasanız da ceza veremezler. Eğer adınıza bir onay gelmiş ise yapacak bir şey yok, o zaman katılmak zorundasınız.

Öğretmenler Kurulu toplantısına kimler katılır?

MADDE 9 – (1) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur. (2) ) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekalet edenin başkanlığında toplanır.

Zümre öğretmenler ne demek?

Bir ya da birbiriyle ilgili birkaç dersi okutan öğretmen.

Branşında tek olan öğretmen Zümre Yapar Mı?

Ayrıca yönetmeliğe göre tek öğretmen varsa zümre toplantısı yapılmaz. ‘(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz.