Özel Okul Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

İlk olarak, kendisine eğitime hazırlık ödeneği ödenmeyen özel okul öğretmeni bu gerekçeyle is sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Dolayısıyla kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkına sahip olur. İkinci olarak ise, bu ödeneği alamayan öğretmen bu hususta il milli eğitim müdürlüğüne şikayette bulunabilir.
Bu durumda, veli ile özel okul arasında imzalanan sözleşmede okul öğrenciye bir eğitim verme yükümlülüğü altında iken velinin ise çocuğuna verilen eğitim karşılığında da okula ücretini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Eğer sözleşmede mücbir sebebe ilişkin bir madde hükmü varsa bu durumda o madde hükmü uygulanmalıdır.